fredag 20 juni 2008

Svar från Tomas Tobé (M)

Hej, och tack för ditt mail och ditt engagemang i frågan. Det är oerhört viktigt att fler uttrycker sina tankar och åsikter till förtroendevalda politiker. Det vitaliserar demokratin. De senaste dagarna har utan tvekan dominerats av diskussioner om FRA-förslaget. Med väljare, allmänhet, vänner, kollegor i riksdagsgruppen och inom övriga alliansen samt journalister. Jag försöker nedan klargöra mina ståndpunkter i frågan. Ber om ursäkt för om mitt svar inte svarar personligt på dina frågor men tyvärr så behöver jag hålla mig generell. Det är många som vill ha besked om hur jag resonerat mig fram till mitt beslut. Några vill inte ha någon underrättelsetjänst och signalspaning över huvudtaget, några andra vill inte att det ska ske i kabel medan andra anser förslaget inte behövde ändras. I förrgår kväll enades vi inom alliansens riksdagsgrupper om att förslaget skulle återremitteras till försvarsutskottet för att de sedan skulle återkomma med ett antal förstärkningar för den personliga integriteten. Även om detta kom senare än många önskat så var det välkommet. Det visar både att alliansen är regeringsduglig och att riksdagsgruppers och andras åsikter spelar roll. Tilläggen handlar om följande: 1. Ett särskilt uppdrag ska lämnas till Datainspektionen om att fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv. Till Datainspektionenen ska en skärskild referensgrupp knytas, med personer som nomineras av riksdagspartierna. Datainspektionen har redan i dag till uppgift att granska personuppgiftsbehandling vid myndigheter. Med ett skärskilt regeringsuppdrag så ska myndigheten skärskilt följa FRA:s verksamhet. 2. Regeringen ska tillsätta en kommitté som utifrån ska följa FRA:s verksamhet generellt utifrån ett integritetsperspektiv, fram till kontrollstationen 2011. Kommittén kommer att verka utöver det integritetsskyddsråd som kommer att inrättas inom FRA. Det kommer också att verka vid sidan om FUN:s och Datainspektionens granskande verksamhet. Kommittén kommer att bestå av parlamentariker. Dess iakttagelser kommer att vara ett underlag inför den kommande utvärderingen av lagstiftningen. En uppgift ska vara att med ledning av gjorda erfarenheter bedöma, dels om ytterligare integritetsskyddande åtgärder krävs och dels om formerna för tillståndsprövning behöver utvecklas samt frågan om oberoende granskning. Kommittén ska ha möjligheter att lägga förslag som kan behandlas våren 2010. Kommittén ska också tillsätta ett integritetsombud som ska bevaka att integriteten för personer bosatta i Sverige garanteras. 3. Riksdagen ska göra följande tillkännagivanden: - En ny myndighet utformad som en domstolsliknande nämnd inrättas som prövar tillståndsgivning (de uppgifter som i förslaget ligger på FUN) - Regeringen ska ha skyldighet att ta integritetshänsyn vid fattande av inriktningsbeslut - Den domstolslinkande nämnden ska fatta beslut om huruvida ”synnerliga omständigheter” föreligger för sökning på person. Sammantaget innebar dessa tillägg att jag kunde stödja förslaget vid gårdagens omröstning efter behandlingen i försvarsutskottet. Det handlar om en balans mellan effektiv underrättelsetjänst och den personliga integriteten. Inga enkla beslut och just därför är det bra med både hängsle och livrem för att säkerställa en kontroll av den nya lagstiftningen. Jag har full förståelse för att alla kanske inte är nöjda med detta beslut men det är åtminstone så jag resonerar i frågan. Om du vill ta del av ett längre resonemang kring vad förslaget handlar om, enligt undertecknad, hänvisar jag er till min blogg: http://tomastobe.blogspot.com Vänligen, Tomas Tobé Riksdagsledamot (m)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag försöker vara saklig i mina texter även om jag kan glida iväg lite ibland. Försök göra samma sak i dina kommentarer.