lördag 21 juni 2008

Vad behövs i en äkta foliehatts bokhylla?

Jag har precis kollat på "Wag the dog" för tredje gången. Första gången jag såg den tyckte jag att det var en rolig film och reflekterade inte speciellt mycket över undermeningen. Andra gången tyckte jag mig känna igen en del händelser men kunde inte precisera exakt vad. Nu med de senaste händelserna i ryggen känns filmen oerhört aktuell(minns ni "tsunamibanden" som plötsligt dök upp när media började kontrollera de nya ministrarnas TV-licenser?).
Om man skall vara lite paranoid så borde det, om vi fortsätter att trycka på, dyka upp någon form av sensation avsedd att avleda vår uppmärksamhet från det politiska spelet. Min gissning är att det kommer handla om Rysskräck. Något om att hela fokuset inom den Ryska militären går ut på en total annektering av hela Skandinavien och då främst Sverige. Hela storyn kommer vara uppbackad av "läckta" dokument som bekräftar långt framskridna planer för en invasion över östersjön, föregången av ekonomiskt sabotage och desinformation. FRA kommer skicka fram en representant som i förtäckta ordalag påskiner att man tack vare signalspaning har haft inidkationer på att något är i görningen men att hela kampanjen blev avblåst eftersom allt blivit avslöjat i förtid.

-Statsministern kan uttala sig om att "det är just denna typ av hot vi måste känna till"
-Försvarministern kan inflika att det kanske är läge att rusta upp kustartilleriet igen.
-Inrikesministern kan uttala sig om att krisberedskapsmyndigheten kommer se över skyddet
för digitala hot mot vår ekonomi.

Ryssland kommer naturligtvis slå ifrån sig "denna befängda anklagelse" och påpeka att ett stabilt skandinavien är en förutsättning för deras egen ekonomiska utveckling. Men vi vet ju alla att det är samma gäng som inte ens erkände sig skyldiga till kränkningarna i den Svenska skärgården, trots alla graverande bevis som lade fram av Carl Bildt.
"En till visshet gränsande, sannolik ubåt" Minns ni?

Fast allt det här är ju bara mummel under foliehatten.......

Jag vill ändå börja med att tipsa om filmen "Wag the dog" för den som vill skaffa sig ett foliehattsbokhylla. Du bör även skaffa dig ett exemplar av boken om Håkan Lans (ISBN 10:9164202089) Var du inte paranoid över skumma Amerikanska organisationers påverkan på andra länder, såväl som på det egna rättsväsendet, så blir du garanterat övertygad när du har läst denna !

Hur är det därute, har ni flera tips? Fiktion eller verklighet spelar ingen roll, bara det spär på vår misstro och får fler att fodra kepsen med Skultunas stoltaste produkt!

Lägg ditt tips i en kommentar så sammanställer jag en inköpslista.

"Som paranoid blir man i alla fall sällan besviken"

Mail till riksdagen.

Jag skickade nedanstående mail enligt listan som finns inlagd på Opassande. Tyvärr gör inte den listan skilnad på partitillhörigheten så mailet gick även till nej-sägarna, vilket i.o.f.s. kanske inte gör så mycket. Jag skall även publicera de svar jag fått i den mån dom är relevanta, vissa är bara av typen "Jag röstar nej". Anmärkningsvärt är att V har KU-anmält FRA-lagen.Skymning över Sverige


Den senaste tidens debatt ang. "FRA lagen" skrämmer mig djupt. Oavsett vilken lag, regel eller vad som helst som hade debatterats, så visar den på att demokratin i Sverige har ersatts av någonting annat. Att kalla det för diktatur vore kanske fel men resultatet blir detsamma. De senaste veckorna har det pågått ett veritabelt uppror bland bloggar i den Svenska delen av internet. Detta mail är en del av detta uppror. Någonstans borde ni "folkvalda" stanna upp och fundera på vad som håller på att ske, när en så stor folkmassa skriker NEJ! med en mun. Att bara stövla på och låtsas som ingenting, samtidigt som man låter partipiskan vina för att få in alla i ledet kommer att slå tillbaka med kraft! Det är inte en fråga om en uppiskad kampanj ledd av papperstidningarna, dom reagerade först de senaste dagarna, och då först efter att dom insett att det är dom som traditionellt har lett denna typ av debatt och att dom nu har förlorat initiativet. Det här är en kampanj skapad av vanliga men mycket engagerade medborgare som tidigare inte ens skulle ha publicerats på insändarsidan. Sedan har andra, som jag, följt med i debatten och insett vad det egentligen handlar om (något som ni politiker knappast kan beskyllas för att ha talat om) och reagerat därefter. Att ignorera en protest av detta format kommer ge eko långt efteråt. När ni som är utvalda att föra folkets talan slutar att lyssna, skapas en grogrund för missnöje och protest. Svenskarna är ett folk som sedan lång tid har valt att föra debatt och resonera sig fram till beslut. En tradition att vara stolt över. Men när man upptäcker att den man resonerar med slutat lyssna skapas en desperation och en misstro för det man tidigare hållit så högt. "FRA lagen" är i min mening en grov kränkning av den fria kommunikationen och eftersom alla är medvetna om den kommer endast oskyldig trafik kunna kontrolleras. De som vill dölja sina ord och handlingar kommer välja kryptering och andra sätt att gömma sig. Det är allvarligt, men det som är än mer allvarligt, är att vi nu kan se vad "folkstyre", "medborgarinflytande", "gräsrotspolitik" och andra vackra ord egentligen är värda när det kommer till kritan. Ni har svikit, inte bara folket, utan er själva och det som ni är satta att försvara och hela den grund som vårat samhälle vilar på. Inte enbart genom att släppa igenom "FRA lagen", utan genom att inte förstå och lyssna när folket sade NEJ!

Svar från Lennart Pettersson (C)

Hej! Ett stort tack för ett starkt engagemang i FRA-frågan och jag hoppas att det engagemanget kan sträcka sig till även andra politiska frågor framöver. Det är glädjande att så många tycker till i en så viktig fråga och det har ju också gett resultat i form av ett bättre integritetsskydd. Centerpartiet har vid flera tillfällen förbättrat det ursprungliga socialdemokratiska förslaget och vi är alla tacksamma för att vi har kloka och kunniga ledamöter som har bidragit till detta. Jag röstade ja till förslaget. Det är inte frågan om FRA eller inte. Signalspaning behövs och det är två stora förändringar jämfört med idag. Det ena är att de starkaste yttre hoten inte är militära utan av annan karaktär i form av terrorism, internationella kriminella ligor, odemokratiska rörelser, IT-sabotörer och hackers. Det andra är att det är fullständigt orimligt att dessa rörelser skulle få ha fritt spelrum i den nya tekniken utan möjlighet för oss att spåra deras verksamhet. Signalspaning finns sedan många år tillbaks. Det är alltså inte frågan om att kunna spana på fler utan om att använda dagens teknik. Vi har inte heller någon bra lagstiftning som gäller e-post. Är e-post brev eller telefoni där man skriver istället för pratar? För mig är det något mitt emellan. För visst är det så att SMS och mail till stor del har ersatt telefonen. Det går därför inte att med automatik påstå att brevhemligheten ska gälla fullt ut för e-post. Som lagstiftare har jag ett ansvar för att skydda demokratin i Sverige och lika stort ansvar för de enskilda människorna. En förutsättning för att kunna få leva i frihet är att vi håller de odemokratiska krafterna i hårda tyglar. Om priset för detta är att du och jag kan riskera att FRA vid något tillfälle, av en slump, läser ett mail, ja då står jag ut med det. Ibland väger allmänintresset högre än egenintresset och detta är en sådan fråga. Tänk på, att i ett odemokratiskt land hade det inte varit möjligt att skicka dessa mail till oss riksdagsledamöter. Du hade förmodligen inte heller fått svaret i denna form utan på ett helt annat brutalare sätt. Hälsningar och en trevlig sommar Lennart Pettersson Lennart PetterssonRiksdagsledamot (c), SvalövCivilutskottet08-7864689, 0733-663403, 0418-662290lennart.pettersson@riksdagen.sewww.centerpartiet.se/lennart.pettersson

fredag 20 juni 2008

Svar från Tomas Tobé (M)

Hej, och tack för ditt mail och ditt engagemang i frågan. Det är oerhört viktigt att fler uttrycker sina tankar och åsikter till förtroendevalda politiker. Det vitaliserar demokratin. De senaste dagarna har utan tvekan dominerats av diskussioner om FRA-förslaget. Med väljare, allmänhet, vänner, kollegor i riksdagsgruppen och inom övriga alliansen samt journalister. Jag försöker nedan klargöra mina ståndpunkter i frågan. Ber om ursäkt för om mitt svar inte svarar personligt på dina frågor men tyvärr så behöver jag hålla mig generell. Det är många som vill ha besked om hur jag resonerat mig fram till mitt beslut. Några vill inte ha någon underrättelsetjänst och signalspaning över huvudtaget, några andra vill inte att det ska ske i kabel medan andra anser förslaget inte behövde ändras. I förrgår kväll enades vi inom alliansens riksdagsgrupper om att förslaget skulle återremitteras till försvarsutskottet för att de sedan skulle återkomma med ett antal förstärkningar för den personliga integriteten. Även om detta kom senare än många önskat så var det välkommet. Det visar både att alliansen är regeringsduglig och att riksdagsgruppers och andras åsikter spelar roll. Tilläggen handlar om följande: 1. Ett särskilt uppdrag ska lämnas till Datainspektionen om att fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv. Till Datainspektionenen ska en skärskild referensgrupp knytas, med personer som nomineras av riksdagspartierna. Datainspektionen har redan i dag till uppgift att granska personuppgiftsbehandling vid myndigheter. Med ett skärskilt regeringsuppdrag så ska myndigheten skärskilt följa FRA:s verksamhet. 2. Regeringen ska tillsätta en kommitté som utifrån ska följa FRA:s verksamhet generellt utifrån ett integritetsperspektiv, fram till kontrollstationen 2011. Kommittén kommer att verka utöver det integritetsskyddsråd som kommer att inrättas inom FRA. Det kommer också att verka vid sidan om FUN:s och Datainspektionens granskande verksamhet. Kommittén kommer att bestå av parlamentariker. Dess iakttagelser kommer att vara ett underlag inför den kommande utvärderingen av lagstiftningen. En uppgift ska vara att med ledning av gjorda erfarenheter bedöma, dels om ytterligare integritetsskyddande åtgärder krävs och dels om formerna för tillståndsprövning behöver utvecklas samt frågan om oberoende granskning. Kommittén ska ha möjligheter att lägga förslag som kan behandlas våren 2010. Kommittén ska också tillsätta ett integritetsombud som ska bevaka att integriteten för personer bosatta i Sverige garanteras. 3. Riksdagen ska göra följande tillkännagivanden: - En ny myndighet utformad som en domstolsliknande nämnd inrättas som prövar tillståndsgivning (de uppgifter som i förslaget ligger på FUN) - Regeringen ska ha skyldighet att ta integritetshänsyn vid fattande av inriktningsbeslut - Den domstolslinkande nämnden ska fatta beslut om huruvida ”synnerliga omständigheter” föreligger för sökning på person. Sammantaget innebar dessa tillägg att jag kunde stödja förslaget vid gårdagens omröstning efter behandlingen i försvarsutskottet. Det handlar om en balans mellan effektiv underrättelsetjänst och den personliga integriteten. Inga enkla beslut och just därför är det bra med både hängsle och livrem för att säkerställa en kontroll av den nya lagstiftningen. Jag har full förståelse för att alla kanske inte är nöjda med detta beslut men det är åtminstone så jag resonerar i frågan. Om du vill ta del av ett längre resonemang kring vad förslaget handlar om, enligt undertecknad, hänvisar jag er till min blogg: http://tomastobe.blogspot.com Vänligen, Tomas Tobé Riksdagsledamot (m)

Konversation med Staffan Danielsson

Hej. Här mitt svar på de ca 900 mail – som säkert blir fler - som jag tänker besvara (förutom de som är rent förolämpande och som uttalar direkta hot), med stor respekt för Era synpunkter och Ert engagemang. Detta även inlagt på min blogg (www.staffandanielsson.blogspot.com), där jag fortsätter debatten. Det har varit mycket intensiva dagar och nätter de två senaste dygnen (16-18 juni). Diskussioner med vår riksdagsgrupp, med enskilda ledamöter, mellan allianspartierna. Några väl kända riksdagskollegor som slåss för integriteten och de liberala idéerna med stor glöd och kraft - Fredrick och Annie - lyckades under denna avgörande tid nå förståelse hos vår riksdagsgrupp och denna sedan hos alliansen för att redan nu få igenom ytterligare förbättringar till skydd för integriteten i den signalspaningslag som klubbades den18 juni. Jag tycker det är så orättvist och trist att de i många epost och bloginlägg nu drabbas av okvädingsord och ändå värre. (eftersom en del tycker att endast en helt avvecklad signalspaning är godtagbar). Jag uppskattar en frisk och livlig debatt, men jag tar avstånd från hotelser och kränkande personangrepp och där hoppas jag att vi är överens. Jag arbetade igenom mitt inlägg i den sista avgörande riksdagsdebatten och försökte med stor respekt för den intensiva debatten och det starka engagemanget i bloggvärlden (800 epost på de senaste två dagarna) summera varför jag och centerpartiet ändå accepterar signalspaning med de starka åtgärder till skydd för integriteten som vi lyckats bygga in. Läs gärna hela debatten på www.riksdagen.se. Herr Talman Riksdagen fattar viktiga beslut i många olika frågor. Den mycket allvarliga fråga som vi nu ska besluta om – signalspaning för försvarsunderrättelseändamål – handlar dels om Sveriges säkerhet, dvs rätten och skyldigheten för en nation att skydda medborgarna från allvarliga yttre hot som t ex militära konflikter, internationell terrorism och kvalificerade IT-relaterade hot mot samhällets viktiga infrastrukturer. Samtidigt handlar denna fråga också om hur mycket av inskränkningar i den personliga integriteten som vi kan acceptera i vårt demokratiska samhälle. Detta är som alla förstår en mycket svår avvägning att göra och ett sätt vore givetvis att av integritetsskäl avveckla all signalspaning. Att göra så vore en mycket radikal åtgärd så som världen tyvärr har sett ut och ser ut idag. Sex av riksdagens 7 partier liksom länderna i vår omvärld har alla gjort bedömningen att signalspaning är ett nödvändigt ont för att kunna skydda medborgarnas säkerhet. För oss i centerpartiet är denna fråga svår och påfrestande eftersom vi brinner för den personliga integriteten och driver den på alla områden. Samtidigt har vi också alltid stått upp för att värna Sveriges säkerhet. Vi stod därför bakom den proposition som regeringen lämnade till riksdagen våren 2007. Signalspaning ska få utföras under strängt reglerade former för att skydda landet mot allvarliga yttre hot. I förslaget hade ett antal åtgärder till skydd för den personliga integriteten byggts in, mycket genom centerpartiets påverkan. Under riksdagsbehandlingen förra året tillfördes flera åtgärder, bl a ska en kontrollstation redan år 2011 utvärdera den nya lagen och mot bakgrund av erfarenheterna kunna föreslå förändringar (vårt förslag). Den senaste tiden har debatten kring den nya lagen ökat i intensitet, både på internet och i media. Det har varit en kraft och ett engagemang i diskussionen, och detta är värt all respekt. Debatten har satt spår in i riksdagen, som det ska vara i en demokrati, och de senaste dagarna har vi i centerpartiet och våra allianskamrater haft en intensiv och levande diskussion kring de starka önskemålen från enskilda riksdagsledamöter att tillfoga ytterligare förstärkningar för den personliga integriteten i det beslut som vi snart ska fatta. I centerpartiets riksdagsgrupp – och i dialog med många medlemmar – har vi varit beredda att redan nu ta vara på några av de goda förslag som förts fram sedan en tid i den livliga debatten. Denna öppenhet har funnits i alla alliansens partier och vi har enats om att tillföra ett antal nya instrument som redan vid lagens ikraftträdande kan vara på plats. Viktiga förstärkningar är att en ny myndighet bildas som ska ge tillstånd till den signalspaning som får bedrivas, att datainspektionen med landets främsta integritetsexperter får ett särskilt uppdrag att följa verksamheten vid Försvarets Radioanstalt och att en kommitté av parlamentariker också ska följa FRAs verksamhet och överväga ytterligare integritetsskyddande åtgärder inför kontrollstationen. Vi understryker också genom tillkännagivanden till regeringen vikten av dessa och de förra året tillförda förslagen. Eftersom oppositionens partier talat för ytterligare åtgärder i betänkandet och för tillkännagivanden borde de välkomna dessa. Jag vill än en gång understryka att detta är en allvarlig och svår fråga där regering och riksdag måste göra en avvägning mellan sitt ansvar för att skydda landet och medborgarna från allvarliga yttre hot, och allas vår rätt till så lite intrång som möjligt i vår frihet och personliga integritet. Jag har stor respekt för de engagerade medborgare och ledarsidor som främst fokuserar på integriteten och vill att Sverige helt ska avstå från signalspaning. Allians för Sverige och en bred riksdagsmajoritet är överens om att den här lagen tyvärr behövs, som vår värld ser ut. Signalspaningen behöver regleras och utsträckas till tråd, men vi har under resans gång byggt in många instrument till skydd för integriteten. .................................Läs gärna min enkla blogg; http://staffandanielsson.blogspot.com..................................Staffan Danielsson Riksdagsledamot för centerpartietfrån Östergötland


Svar:

Hej Staffan och tack för ditt svar!

Jag förstår att du har bråda dagar med alla mail som kommit in och jag beklagar att det finns de som inte kan hålla god ton i en saklig debatt. För att lätta din börda vill jag påtala att du inte behöver svara på detta mail men jag skulle uppskatta om du läste det i lugn och ro i hängmattan och funderade på vad historien visar när det gäller övervakning och hur den kan missbrukas.


Det är inte så mycket en fråga om hur FRA-propositionen är utformad med sina kontroller och spärrar för att skydda den enskildes integritet, som att ni nu har gett en myndighet ett skarpladdat vapen med pipan riktad mot era egna väljare.

Det är en gräns som har passerats där fältet är fritt för framtida åsiktsregistrering och personförföljese.

Låt mig ge några exempel på varför denna lag är farlig:

-IB-affären: Mer behöver väl egentligen inte tilläggas. Nya tider, nya möjligheter.

-Mordet på Anna Lindh: Personer med tillgång till känsliga register kontrollerade hennes sjukjournal. Detta sker dagligen i strid mot reglerna. Det var egentligen enbart för att man kontrollerade just detta fall som det uppdagades. Polisen begärde, och fick, göra slagning mot PKU registret. Detta register skulle endast användas i forskningssyfte och var därför accepterat av folket. Nu vet vi att det inte är sant. Det har även funnits fall där poliser gjort slagningar i belastningsregistret mot vänner och bekanta utan annat skäl än nyfikenhet.

-Mordet på Olof Palme: Polisen gick länge på ”kurdspåret”. Hur många oskyldiga hade granskats och undersökts med hjälp av FRA om detta hade hänt idag? Vad hade konsekvensen blivit för oskyldiga medborgare som drabbats av detta misstag från polisen?

-Bo Baldersson: En okänd författare som skrev deckare om händelser i regeringskansliet. Många var övertygade om att det rörde sig om en läcka på hög nivå. Med dagens möjligheter till avlyssning hade hela regeringen garanterat blivit avlyssnad och granskad, även den privata trafiken i hemmet. Det visade sig senare att all information som använts i böckerna fanns allmänt tillgänglig för den som var intresserad.

-FBI under J. Edgar Hoover. Hoover hade personligen tillgång till allt data som samlades in av FBI och skapade sin egen lilla databas över nyckelpersoners smutsiga byk. Detta satte skräck i hela den Amerikanska politiken. Han använde även FBI:s resurser till att registrera up till 12.000 personer som blev misstänkta till följd av hans egen uppfattning om vad som var rätt och fel.

-STASI Jag tänker inte ens kommentera den regimen.
-KGB Samma som ovan.

Jag menar inte att vi har nått fram till något som är direkt farligt för medborgarna i Sverige just nu men Ni har satt ihop vapnet, laddat magsinet och bara säkringen är kvar.

Det behövs nu bara små korrigeringar i sammansättningen av kontrollerande myndighet, fel personer på fel plats eller små ändringar i de parametrar som utgör sökningarna för att vi skall få en övervakning utan dess like!

Det finns indikationer och konkreta bevis för att FRA redan nu bedriver avlyssning i strid med de regler som funnits sedan tidigare och alltså i strid med Svensk lag och författning. I viss mån är den nya propositionen helt enkelt en legalisering av detta brott.
Finns det någonting överuvudtaget som skulle kunna hindra dem från att bryta även mot de nya reglerna? Det har ju gått att göra helt ostraffat sedan tidigare!

Jag är helt säker på att du anser dig vara en hederlig och god medborgare som det aldrig skulle finnas skäl att avlyssna. Är det då OK om jag sätter upp mikrofoner i ditt hem?
Jag lovar att inte lyssna om det inte finns mycket goda skäl och jag kan till och med tänka mig att ringa en tredje part varje gång jag offentligt vill använda mig av dem. Dom kommer naturligtvis vara på hela tiden men jag lovar att inte tjuvlyssna,spela in eller sprida något av det jag kanske råkar höra. Du har mitt ord!

-Varför inte?

Ha en trevlig midsommar och en skön sommar!

Mvh; Röstberättigad medborgare

Svar från Hans Wallmark (M)

Hej! Tack för synpunkt. Jag tycker att det hela nu gjorts ännu bättre. Jag tror dock att det är viktigt att värna integritetsaspekten både utanför riksdagen som innanför. Bifogar för kännedom det anförande jag höll i går i kammaren. Bästa Hälsningar Hans Wallmark Riksdagsledamot (m), Norra och Östra Skåne Herr/fru talman De senaste dagarna har det pratats mycket om mod och civilkurage. Jag tror mig kunna tala för en hel del ledamöter när jag säger att åtskilliga reflekterat kring just vad som menas med dessa goda och viktiga egenskaper. För att låna ett uttryck av Astrid Lindgren: vem är egentligen en ”liten lort”? I mail, på bloggar och i media är det ganska enkelt att avgöra vad som definieras som mod och civilkurage. Är skillnaden då så simpel att det hela handlar om ett ja eller ett nej? John F Kennedy skrev i den bok som bär hans namn, Studier i mod, om just detta: ”Ty demokrati innebär mycket mer än folkstyre och majoritetsvälde, mycket mer än en kombination av politiska metoder för att smickra eller förleda mäktiga väljargrupper/…/ Den sanna demokratin, den som lever och växer och inspirerar, sätter sin tro till folket – tro på att folket inte skall nöja sig med att välja män med förmåga att återge dess synpunkter klart och troget, utan också män i stånd att utöva ett eget omdöme enligt sitt samvete – tro på att folket inte skall fördöma dem vars trohet mot principerna leder dem till impopulära ställningstaganden, utan att det skall belöna modet, respektera ärligheten och i sinom tid erkänna det berättigade i det ena eller andra ställningstagandet.” Herr/fru talman Över partigränserna brukar vi i riksdagen uttala vår förkastelse över det som betecknas som det ”politiska spelet”. Jag tror att många medborgare som följt de senaste dagarnas diskussion om signalspaning finner att det är en hel del ”politiskt spel” i riksdagen. Rent av för mycket. FRA-förslaget har nämligen inte uppstått i ett vakuum. När frågan var uppe till beslut förra året hade den naturligtvis långt dessförinnan beretts. Inom teologin går det att tro på den obefläckade avelsen, så inte inom politiken. Om inte förslaget om signalspaning genomförs nu hade något liknande, eller värre, tagits fram långt tidigare, före hösten 2006, eller kommer senare efter idag. Det finns ett både legitimt som rimligt intresse av att reglera frågor kring signalspaning och hantera det faktum att mindre färdas via radiovågor i dag än tidigare. Jag skall rent av göra ett antagande som ingen varken behöver dementera eller bekräfta. Hade de politiska förutsättningarna varit annorlunda, att oppositionen varit majoritet och majoriteten opposition, tror jag att något likartat ändå föreslagits. Och jag tvingas också erkänna att jag tror att en del av dagens anhängare nog varit motståndare och tvärtom. Herr/fru talman Jag önskar att det i Sverige skulle ha gått att tala om några slags grundlagsfäder eller grundlagsmödrar som skapat en konstitution utifrån sammanvägningar av viktiga principer. Så är det dessvärre inte hos oss. I bästa fall går det att i fråga om grundlagarna tala om kompromissandets företrädare. För något måste någon ändå ha tänkt på när möjligheten skapades att under ett helt år frysa ett beslut. Så har skett i fråga om just signalspaning. I min föreställningsvärld borde naturligtvis detta tidsmässiga utrymme ha nyttjats för att driva opinion och lägga fram kloka motförslag. Goda idéer som kunnat fångas upp. Har så skett? Nej. När cirka 360 av 365 dagar gått kommer mail och media rapporterar om att storebror ser dig och att 1984 är nära. Det är dessvärre inte debatt och analys. Istället kan noteras att tiden använts för att skriva deckare eller driva annan verksamhet utanför riksdagen. Och någon djupare debatt om medborgerliga fri- och rättigheter samt konstitutionella frågor har inte bedrivits medialt. Vi är inte vana och det är synd. För ett modernt öppet samhälle måste alltid fundera på en rimlig avvägning mellan att skydda egna intressen mot yttre hot med garantier mot missbruk. Och jag tror att goda beslut växer fram genom eftertanke och reflektion och inte panik då man plötsligt upptäcker att sanden är på väg att rinna ur timglaset. Herr/fru talman FRA genom beslut i dag, eller i går eller imorgon? Jag tror det vore en enorm överdrift och direkt oförskämt att hävda att alla dem som funderar på att rösta emot inte tar nationella säkerhetshot på riktigt allvar eller att man struntar i gemensamma intressen. På samma sätt tycker jag att det är en enorm överdrift och direkt oförskämt att hävda att dem som funderar på ett ja inte bryr sig om integritet. De senaste fem dagarna har jag tagit emot kanske 700 mail. Jag har försökt besvara de flesta. I bortåt 150 fall har det blivit svar på svaret. Och nej, vi är inte på väg mot något Nordkorea eller Stasikontrollerat Östtyskland. Samtidigt vill jag ändå ge en del av kritikerna rätt i sina invändningar och sin oro. Min förhoppning är att dessa engagerade kritiker skall utgöra grunden för ett djupare och bredare folkligt engagemang både om hur bättre konstitutionella begränsningar skall konstrueras i vårt land som hur vi skall bli bättre på att just vakta väktarna. Vad som än händer i kammaren och huruvida FRA-beslutet frias eller fälls innebär det ju inte slutet för att tänka på hur integriteten och den personliga sfären ännu bättre och mer skall kunna stärkas. Kan vi göra det tillsammans är det på alla sätt att föredra. John F Kennedy skrev: ”Väljarna har kort sagt valt oss för att de sätter tilltro till vårt omdöme och vår förmåga att utöva det i en ställning där vi kan bedöma vad som är deras bästa, som en del av hela nationens bästa. Detta innebär att vi ibland måste visa vägen, upplysa, rätta missuppfattningar och tid efter annan till och med slå dövörat till inför väljaropinionen, om vi tillfullo skall kunna utöva det omdöme för vars skull vi blivit valda. Men de politiker som följer ett intelligent samvetes diktat utan att influeras av själviska motiv eller enskilda fördomar är varken aristokrater, demagoger, excentriker eller cyniska politiker utan hänsyn till folkets känslor.” Herr/fru talman President John F Kennedy kom att betala det högsta priset för sin övertygelse. Hans öde visar att det finns en hotbild. Mot enskilda företrädare som mot länder. Signalspaningsdebatten har hittills mycket handlat om integritet och fri- och rättigheter. Allt detta mycket viktigt. Men det är också en fråga om svenska soldater utomlands, om konsulat och ambassader i andra länder, om utlandssvenskars och vår egen säkerhet. Det hela är faktiskt mer komplext än att bara förenklas till att vi alla likt rusiga myskoxar är på väg att stångas mellan ett entydigt ja och ett entydigt nej. Det hela är viktigare än att vi alla ser flisan i vår medmänniskas öga och dennes argumentation men inte bjälken i vårt eget. Herr/fru talman Ifråga om försvarsutskottets betänkande angående lag om signalspaning yrkar jag – ingenting.

Konversation med Jan Ericson (M)

Hej! Debatten är ganska konstig. Ingen av oss vet idag om vårt mail eller telefonsamtal går genom en kabel eller i etern, det är en ren slump. Vi vet därför inte heller om meddelandet blir utsatt för signalspaning eller inte. Om jag ringer svärmor och telefonsamtalet kopplas via satellit är signalspaning tydligen helt okej. Om jag ringer svärfar och telefonsamtalet kopplas genom en kabel är signalspaning plötsligt ett integritetsintrång som är jämförbart med Stasi eller KGB. Debatten har helt spårat ur! På min blogg har jag nu sju inlägg om FRA-frågan. Bland annat besvarar jag en del frågor jag fått i olika mail. Läs gärna mina blogginlägg, och sprid dem gärna till andra om du vill. Jag skall också leva med den lag som nu diskuteras, liksom mina barn. Hade signalspaningsförslaget sett ut så som det emellanåt beskrivs i media hade jag definitivt röstat nej......men riktigt så är det ju inte. Jag kommer med gott samvete att rösta ja i eftermiddag/kväll, helt enkelt för att förslaget både är rimligt och innebär ett ökat skydd för den personliga integriteten, inte ett sämre skydd! Adressen till min blogg är: http://www.ericsoniubbhult.se Slutligen måste jag framföra min uppskattning kring engagemanget för integriteten. Det är bara synd att debatten spårat ur så fullständigt, och alltför mycket bygger på myter som sprids i organiserad form. De remissvar som ofta åberopas gäller det första utredningsförslaget som togs fram av den förra socialdemokratiska regeringen. Efter detta har väldigt mycket tillförts ärendet för att trygga integriteten. Sverige får nu en av världens mest utförliga lagstiftningar för att reglera signalspaning och skydda den personliga intergiteten. Det tycker jag faktiskt känns bra. Kritiken känns mycket orättvis. Jag röstar ja just för att mina barn skall slippa växa upp i ett land där signalspaning sker utan reglering och utan lagskydd för integriteten. Så ser jag på saken! Med vänlig hälsning Jan Ericson (m)


Svar:

Hej Jan och tack för ditt svar!

Jag har noga läst igenom det du skriver men kan ändå inte hålla med dig.

Det är inte så mycket en fråga om hur FRA-propositionen är utformad med sina kontroller och spärrar för att skydda den enskildes integritet, som att ni nu har gett en myndighet ett skarpladdat vapen med pipan riktad mot era egna väljare.

Det är en gräns som har passerats där fältet är fritt för framtida åsiktsregistrering och personförföljese.

Låt mig ge några exempel på varför denna lag är farlig:

-IB-affären: Mer behöver väl egentligen inte tilläggas. Nya tider, nya möjligheter.

-Mordet på Anna Lindh: Personer med tillgång till känsliga register kontrollerade hennes sjukjournal. Detta sker dagligen i strid mot reglerna. Det var egentligen enbart för att man kontrollerade just detta fall som det uppdagades. Polisen begärde, och fick, göra slagning mot PKU registret. Detta register skulle endast användas i forskningssyfte och var därför accepterat av folket. Nu vet vi att det inte är sant. Det har även funnits fall där poliser gjort slagningar i register mot vänner och bekanta utan annat skäl än nyfikenhet.

-Mordet på Olof Palme: Polisen gick länge på ”kurdspåret”. Hur många oskyldiga hade granskats och undersökts med hjälp av FRA om detta hade hänt idag? Vad hade konsekvensen blivit för oskyldiga medborgare som drabbats av detta misstag från polisen.

-Bo Baldersson: En okänd författare som skrev deckare om händelser i regeringskansliet. Många var övertygade om att det rörde sig om en läcka på hög nivå. Med dagens möjligheter till avlyssning hade hela regeringen garanterat blivit avlyssnad och granskad, även den privata trafiken i hemmet. Det visade sig senare att all information som använts i böckerna fanns allmänt tillgänglig för den som var intresserad.

-FBI under J. Edgar Hoover. Hoover hade tillgång till all data som samlades in av FBI och skapade sin egen lilla databas över nyckelpersoners smutsiga byk. Detta satte skräck i hela den Amerikanska politiken. Han använde även FBI:s resurser till att registrera up till 12.000 personer som blev misstänkta till följd av hans egen uppfattning om vad som var rätt och fel.

-STASI Jag tänker inte ens kommentera den regimen.
-KGB Samma som ovan.

Jag menar inte att vi har nått fram till något som är direkt farligt för medborgarna i Sverige just nu men Ni har satt ihop vapnet, laddat magsinet och bara säkringen är kvar.

Det behövs nu bara små korrigeringar i sammansättningen av kontrollerande myndighet, fel personer på fel plats eller små ändringar i de parametrar som utgör sökningarna för att vi skall få en övervakning utan dess like!

Det finns indikationer och konkreta bevis för att FRA redan nu bedriver avlyssning i strid med de regler som funnits sedan tidigare och alltså i strid med Svensk lag och författning. I viss mån är den nya propositionen helt enkelt en legalisering av detta brott.
Finns det någonting överuvudtaget som skulle kunna hindra dem från att bryta även mot de nya reglerna? Det har ju gått att göra helt ostraffat sedan tidigare!

Jag är helt säker på att du anser dig vara en hederlig och god medborgare som det aldrig skulle finnas skäl att avlyssna. Är det då OK om jag sätter upp mikrofoner i ditt hem?
Jag lovar att inte lyssna om det inte finns mycket goda skäl och jag kan till och med tänka mig att ringa en tredje part varje gång jag offentligt vill använda mig av dem. Dom kommer naturligtvis vara på hela tiden men jag lovar att inte tjuvlyssna,spela in eller sprida något av det jag kanske råkar höra. Du har mitt ord!

-Varför inte?

Mvh; Röstberättigad medborgareSvar:

FRA hade skarpladdade vapen tidigare, närmast helt utan kontroll. Om man skall tro media så kan man ju inte heller utesluta att myndigheten kanske tagit ut svängarna lite också. Skillnaden är att det skaprladdade vapnet som du kallar det nu begränsas och kontrolleras och framför allt lagregleras - precis på samma sätt som lagen styr samma sorts signalspaning i Tyskland, Danmark, Holland, England och snart troligen även Norge. Jag envisas med att tycka att den nya lagen är bättre än vad det skulle vara utan den. Men vi blir säkert inte överens om detta. Men trevlig midsommar iallafall!

Hälsningar Jan

Svar från Carl B Hamilton (lite typigt mot slutet..)

FRA kompromissen kan inte duga för alla kritiker. I folkpartiets riksdagsgrupp var flera ledamöter tveksamma till liggande förslag om signalspaning (FRA). Gruppdynamiken blev hög: resan fram till den lösning som nåddes i går kväll gick från kritik och ibland sprakande "ego-fokus", över till koncentration på sakfrågan, produktion av ändringsförslag och utbrett lågmält "vi-fokus". Alla var inte kritiska mot liggande förslag, som ju gruppen accepterade för ett år sedan. Några ledamöter gjorde dock en jobbig tolvtimmarsresa från dålig nattsömn, bekymmer och oro kl 9.00 till konstruktiv acceptans och lättnad kl 21.00. Många var, och är, svårt klämda mellan å ena sidan uppgiften som ansvarstagande ledamot för hela Sverige, och - å andra sidan - omvärldens och hemmafrontens inte sällan snävt avgränsade perspektiv på säkerhets- och skyddsfrågorna, i kombination med en förenklad eller oriktig kritik av det fram till idag liggande FRA-förslaget. Allianspartiernas lösning blev att FRA-förslaget får gå ett varv till i riksdagen (återremitteras till utskott) och beställningar görs av riksdagen hos regeringen om mer och bättre integritetsskydd före och under signalspaning. Genom att allianspartierna blev eniga om förslag till förstärkt integritetsskydd kunde folkpartiets riksdagsgrupp enkelt och med en enkel acklamation besluta att rösta ja till förslaget om återremiss till utskottet och om att rösta ja till ett FRA-förslag med förstärkt integritetsskydd. Ändringarna är substantiella: En ny myndighet utformad som en domstolsliknande nämnd inrättas som prövar tillståndsgivningen för signalspaning Regeringen ska ha skyldighet att ta integritetshänsyn när beslut fattas om inriktningen av spaning, En domstolsliknande nämnd ska fatta beslut om huruvida lagens definition av "synnerliga omständigheter" föreligger vid eventuell sökning på person. (Sökning sker normalt på företeelser och inte person.) Regeringen kommer sålunda till hösten i förslag till riksdagen att komplettera hanteringen av den nya signalspaningslagen med följande åtgärder: Ett särskilt uppdrag kommer att lämnas till Datainspektionen om att fram till kontrollstationen 2011 - som redan ligger i förslaget - följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv. Till Datainspektionen kommer därför en särskild referensgrupp att knytas, med personer som nomineras av riksdagspartierna. Med ett särskilt regeringsuppdrag kommer myndigheten att särskilt följa FRA:s verksamhet. Regeringen avser tillsätta en kommitté som utifrån ska följa FRA:s verksamhet generellt utifrån ett integritetsperspektiv, fram till kontrollstationenen 2011. Kommittén, som kommer att verka i tillägg till det integritetsskyddsråd som redan fanns förslag om, inrättas vid FRA. Den kommer också att verka i tillägg till Försvarets underrättelsenämnd (FUN) och Datainspektionens granskande verksamhet. Kommittén kommer att bestå av parlamentariker. Dess iakttagelser kommer att vara ett underlag inför den kommande utvärderingen av lagstiftningen. En uppgift ska vara att med ledning av gjorda erfarenheter bedöma, dels om ytterligare integritetsskyddande åtgärder krävs, dels om formerna för tillståndsprövningen behöver utvecklas, dels frågan om tillämpningen av oberoende granskning. Kommittén ska också tillsätta ett integritetsskyddsombud som ska bevaka att integriteten för personer bosatta i Sverige garanteras. Kommittén kommer ha möjlighet att lägga förslag som kan behandlas våren 2010. Riksdagen ger därtill regeringen följande uppdrag: 1. Utskottets kompletteringar från behandlingen förra våren tas in. 2. En ny myndighet utformad som en domstolsliknande nämnd inrättas, och den ska pröva tillståndsgivningen (de uppgifter som i liggande förslag vilar på FUN). 3. Regeringen ska ha skyldighet att ta integritetshänsyn vid beslut om inriktningen av signalspaningen. 4. Den domstolsliknande nämnden ska fatta beslut om huruvida "synnerliga omständigheter" föreligger för sökning på person. När man som jag läser hundratals mail från personer som kritiserar FRA-spaningen är den i förbluffande många fall grundad på en total oförståelse för att det alls behövs signalspaning för att skydda Sverige mot hot, för att eliminera hot innan de sätts i verket, inklusive anslag mot t ex svensk trupp utomlands. Inga tillägg som ovan räknas som förbättringar hos dessa personer. Endast avskaffande av FRA och annan spaning duger. Dessa personer går inte att nå eller övertyga eftersom de inte accepterar själva utgångspunkten att det finns ett behov av att skydda svenska medborgare och Sverige. Många ser inte heller, i motsats till mig, utvecklingen i Ryssland som ett mångfacetterat och växande hot, med full kapacitet om några år. Men? Hur många av dagens mailförfattare och FRA-kritiker skulle ha skickat kritiserande mail till oss i riksdagen den dag det avslöjats att svenskar skadats eller dödats i attentat eller strid, därför att ingen fångat upp signaltrafiken som hade kunnat avslöja hotet? Säkert skulle en hel del - inte alla! - åter skicka tvärsäkra mail. Flitiga bloggare skulle förfasa sig över ineffektivitet, och kräva ministrars avgång. Men försent, naturligtvis. Tänkte inte på det, eller?

Svar från Mona Sahlin (via ombud)

Hej! Tack för ditt mail. Mona Sahlin har tagit del av ditt brev och jagharfått hennes förtroende att svara på det.Det är av stor vikt att Sverige har en väl fungerandeunderrättelseverksamhet för att upprätthålla vår militäraalliansfrihet ochsäkerställa Sveriges säkerhet.Idag handlar säkerhetspolitik om att ha förmågan att möta ett brettspektrum av tänkbara hot, risker och påfrestningar mot samhället. Vibehöver säkerställa landets säkerhet men också säkerheten för desvenskamän och kvinnor som deltar i internationella uppdrag för att trygga fredoch säkerhet.Den nya typen av hot och aktörer gör dagens och framtidens hotbild merkomplex än tidigare. I grunden gäller fortfarande beredskapen motmilitäraincidenter och territoriella kränkningar, men det måste även finnasberedskap för andra hot som t.ex. terrorism.Vi vill anpassa den militära underrättelseverksamheten så att den kanmötadagens och framtidens hotbild. Men med de kraftfullt utökade mandat denborgerliga regeringen gett den militära underrättelseverksamhetenriskerarden att sammanblandas med bland annat polisens och säkerhetspolisensansvaroch verksamhet.En central del av underrättelseverksamheten sköts av FörsvaretsRadioanstalt (FRA) som ägnar sig åt signalspaning. Vi menar liksom denborgerliga regeringen att FRA måste få bättre möjlighet att nyttjasignalspaning genom tillgång till kabel. Regeringens förslag haremellertidflera brister. En av de allvarligaste är att det inte reglerarintegritetsskyddet för den enskilde tillräckligt. Därmed uppfylls intedekrav som en modern stat ska ställa på rättssäkerheten.De förslag som regeringen lämnar om att FRA ska få tappa av trafik ikablarrymmer möjligheter till starkt integritetskränkande åtgäder riktade motenskilda, vilket kräver kraftfulla rättssäkerhetsgarantier och ettlånggående integritetsskydd. Detta uppfyller inte regeringen i sittförslag.Vi socialdemokrater lämnade skarpa förslag på förbättringar menregeringenvalde att gå vidare på egen hand. Integritetsskyddet är inte godtagbartiregeringens proposition och därför röstar vi nej till förslaget.Har du andra frågor om vår politik så är du välkommen att höra av digtilloss igen.Med vänliga hälsningarSocialdemokraterna (S)var Direkt

Svar från kalle Larsson (V)

Hej, tack för ditt brev. Från vänsterpartiet kommer vi att rösta ett klart och entydigt nej och göra allt vad vi kan för att lagen aldrig antas, och vi kommer att kräva att den rivs upp vid ett kommande regeringsskifte. Det som nu påstås vara en "seger" för kritikerna inom alliansen är i praktiken bara ett enda gigantiskt spel för gallerierna. I eftermiddag kommer de alla att rösta ja till i stort sett samma förslag som de påstår sig vara mot. Pinsamt är ordet för dagen. Vi har idag också KU-anmält FRA-lagen, se här: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=795121 Läs vår artikel i Göteborgsposten:http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=426815 Här mitt anförande från gårdagens debatt:
Anf. 155 KALLE LARSSON (v): Fru talman! Vill ni ha det som i Sovjet? Sällan eller aldrig har väl den frågan varit så berättigad som den är i dag. Den ställs till samtliga borgerliga riksdagsledamöter. Den ställs till försvarsministern. Vill ni ha det som i Sovjet? Det lagförslag ni är i färd med att rösta igenom eller inte rösta igenom – däröver våndas många – handlar om en mycket omfattande avlyssningsapparatur som byggs upp. I många bedömares ögon har den vissa, för att inte säga många och stora, likheter med de system som fanns i det forna Sovjetunionen och i Östeuropa. Fru talman! Jag instämmer i det anförande som Alice Åström tidigare hade här i kammaren. Hon sade det mest väsentliga och på ett sätt som jag inte kommer att kunna motsvara. Möjligen kan jag på marginalen säga att den där dikten om att borgerliga ledamöter behöver mod kanske kan stämma. Själv hade jag möjligen bytt ut det till en strof av Linda Bengtzing: Hur svårt kan det va? Förslaget försvaras med en beklämmande argumentation. Vad är det för försvar vi har fått höra? Flera företrädare för de borgerliga partierna vill helst tala om något helt annat. De vill tala om terroristattacker genomförda i andra delar av världen. Vad har ni för argumentation som säger att detta är ett hot mot Sverige? Låt oss minnas. RAF och Röda armé-fraktionens angrepp på den tyska ambassaden 1975, kanske? Eller är det Bulltoftakapningen 1972? Är detta de exempel som ni kanske kan hitta ur den svenska historien som motiverar denna massavlyssning av svenska medborgare? Vi ser bara halva sidan av myntet, säger ni. Vi ser bara integritetsargumenten och inte säkerhetsaspekterna, menar ni. Men nu är de mänskliga rättigheterna, och det är dem vi i dag diskuterar, så konstruerade att de inte är förhandlingsbara. Rätten till privatliv och integritet är en av dessa mänskliga rättigheter. Den kan inte inskränkas med hänvisning till några allmänna säkerhetsaspekter. Så låter det när personer som inte tar de mänskliga rättigheterna på allvar öppnar sina munnar och talar i riksdagens kammare. Det ljugs en del och bluffas en del – av okunnighet eller inte – om hur processen har gått till. Kammarens ledamöter skulle kunna vara väl informerade om att vi från Vänsterpartiets sida hela tiden har varit motståndare. Vi har motionerat klart och tydligt för ett entydigt nej till lagstiftningen. Sedan har detta bordlagts under ett år, och nu återkommer förslaget till kammaren. Därför behöver inte försvarsministern, som nu ville lämna salen, var oklar över var vi står i frågan. Vad har ni för alternativ? frågar ni. Vad har ni i oppositionen för alternativ till lagen? Majoriteten säger: Vi vill anta lagen om massavlyssning av svenska medborgare, men ni presenterar inte vad ni har för alternativ. Kära borgerliga ledamöter! Kära majoritet och försvarsminister! Alternativet till att anta den här lagen är att inte anta den här lagen. Där har ni ett alternativ. Det går utmärkt att rösta för det om man tycker att det är mer passande. Fru talman! Förslaget behöver av åtminstone tre skäl avslås: Det är meningslöst, det är farligt och det är kränkande. Varför är det då meningslöst? Även om inte heller jag har så lätt att sätta mig in i huvudet på terrorister tror jag nog inte att de resonerar så här: Vi genomför en terrorattack – låt oss mejla våra vänner om det! Låt oss ringa till våra kompisar i utlandet och tala om att vi kör på torsdag, hör ni! Har ni bomberna med er? Inbillar ni er verkligen att det är så det går till när man planerar ett terroristattentat? Jag lovar att jag saknar grundläggande kunskap i de frågorna. Men samtidigt har jag svårt att tänka mig att det är så seriösa terroristattentat planeras. Det är också farligt därför att det riskerar säkerheten för politiska flyktingar här och dissidenter och människor i opposition mot diktaturer i andra länder. Hur ska vi kunna stödja och ha kommunikation med dissidenter och människor som lever med hot mot sina liv i andra delar av världen om den här lagen genomförs? Är inte risken uppenbar att politiska flyktingar i Sverige kommer att få svårigheter att känna sig trygga? Är det inte risk för att vår kommunikation från Sverige med dissidenter och politiskt oppositionella i en rad länder i världen försvåras? Det är kränkande därför ett av de viktigaste värdena för varje politisk handling måste vara den personliga friheten och den personliga, privata integriteten. Det är helt enkelt inte vilken fråga som helst som vi här har att göra med. Jag ser att borgerliga ledamöter skruvar lite på sig och ler lite försiktigt. Men faktum kvarstår: Det vi har att hantera här i dag är frågor som i oerhört stor omfattning handlar om rätten till personlig frihet och till ett privatliv. Vi försvarar den rätten, och ni vill inskränka den med hänvisning till allmänna formuleringar om terroristhot. Vi vet, fru talman, vad vi talar om. Snickaren Torsten Leander är inte den enda som har drabbats av bevakning, övervakning och kontroll trots att han liksom många andra har varit helt oskyldiga till de saker de har påståtts vara skyldiga till. Vänstern och andra som har stått i första ledet för kampen för demokrati i det här landet har övervakats och övervakas kanske fortfarande. Vi är inte heller ensamma. Här har från talarstolen redan rapporterats om en mängd olika politiska krafter, ledarsidor och debattörer som stöder vårt nej till denna lagstiftning. Samtliga politiska ungdomsförbund vill att riksdagens ledamöter röstar nej till lagen. Det kanske ändå borde stämma en och annan – och vi får väl se om det så blir – till eftertanke. Fru talman! Om man nu hade varit seriöst intresserad av att försöka undvika terroristangrepp på vårt land borde man ha gjort helt andra insatser. Man borde inte ge stöd direkt eller indirekt till USA:s krig mot terrorismen. Man borde dra tillbaka de trupper vi har i Afghanistan. Man borde se till att inte medverka i de insatsstyrkor som EU nu upprättar och som kan agera direkt i strid mot vad FN föreslår. Helt enkelt hade man kunnat bryta med det krig mot terrorismen som USA har utropat och som dagligen och stundligen underminerar demokratin och innebär systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna. I stället deltar Sverige mer eller mindre fullt ut i just denna krigföring. Den här lagen är ett exempel också på det. Fru talman! För att inte förlänga debatten mer än vad min talartid har medgivit vill jag nu kort sammanfatta. Det vi har att göra är viktigt. Det är att avvisa klart, tydligt och entydigt det här lagförslaget. Från Vänsterpartiets sida har vi redan sagt att om det ändå röstas igenom blir en av våra uppgifter när vi byter regering att riva upp den här lagstiftningen. Allra sist ett citat som tillskrivits Benjamin Franklin och som tål att fundera på när man så småningom ska trycka på knappen: Ett samhälle som ger upp lite frihet för att vinna lite säkerhet förtjänar varken eller och kommer att förlora bägge. (Applåder)

Svar från Margareta Cederfeldt

Tack för ditt e-brev angående signalspaning. För att svara på de frågor jag får om förslaget men också för att tydliggöra varför jag avser att rösta för betänkandet får du gärna läsa nedanstående text. Eftersom ärendet är omdebatterat och jag uppfattar att det i debatten florerar många frågetecken och tyvärr också en del missuppfattningar är mitt svar på ditt e-brev omfattande. Att frågan är viktig märks av alla de hundratals e-brev jag får. Jag försöker besvara alla eftersom jag anser att den personliga integriteten är viktig. Med nedanstående text skall jag försöka förklara varför jag trots allt stödjer utskottets förslag och avser att rösta för betänkandet vid voteringen. Först vill jag betona att om signalspaningen verkligen innebar det som många brevskrivare ger uttryck för skulle jag utan tvekan rösta nej. Tyvärr är det så att mycket av det som står i de e-brev jag får inte stämmer överens med verkligheten. Det finns en omfattande ryktesspridning kring lagförslaget. Faktum är att jag kan se hur argumenten förändras under dagen eller dygnet. Försvarets radioanstalt (FRA) har sedan mycket lång tid ägnat sig åt signalspaning i etern för att kunna få en bild av vilka yttre militära hot som finns mot Sverige. Under andra världskriget och kalla krigets mest hotfulla period betydde signalspaningen oerhört mycket för att ge kunskap om hur hotbilden mot Sverige såg ut. Genom den tekniska utvecklingen har läget förändrats. Radiotrafiken i etern spelar allt mindre roll, och allt mer av kommunikationen över gränserna går i trådbunden trafik. Mindre än fem procent av all kommunikation sker numera via etern. Detta gör att Sverige liksom andra länder hamnar i ett vägval: antingen anpassar man signalspaningen till de nya förhållandena eller så lägger man ner verksamheten och försämrar kunskapsläget om hot mot det egna landet. Det finns en bred enighet över blockgränserna om att det ligger i Sveriges intresse att ägna sig åt signalspaning också i framtiden. Samtidigt är verksamheten oerhört känslig för den personliga integriteten, och det måste finnas mycket starka säkerhetsspärrar så att man ser till att spaningen bara bedrivs inom strikt uppställda ramar. Ända fram tills nu har det inte funnits någon särskild lagstiftning alls som reglerar hur signalspaningen ska gå till. Fram till år 2000 fanns det inte ens någon lagreglering om försvarets underrättelseverksamhet i stort. Detta har varit ett problem inte minst med tanke på riskerna för den personliga integriteten. Värt att beakta är att signalspaning förekom före år 2000 och det förekommer idag, fast utan lagreglering. Jag anser att det är viktigt att signalspaning är reglerat i lag och inte utlämnat åt godtycke. Det förslag till beslut som vi skall votera om de närmaste dagarna är som bekant lagförslag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Lagen innehåller flera regler till skydd för den enskildes integritet. Signalspaning får bara ske efter inriktning från regeringen och berörda myndigheter. Det införs också ett särskilt tillståndsförfarande när det gäller myndigheternas inriktningar - i klartext kan inte de egna myndigheterna själva bestämma om inriktningen på spaningen, utan de måste söka om tillstånd. Det införs också tydliga regler om hur rapportering ska ske och när uppgifter ska förstöras. Likaså införs en särskild ordning för att kontrollera att spaningen verkligen sker enligt de beslutade riktlinjerna och att uppgifterna verkligen förstörs i efterhand. Förslaget betyder dessutom att det inrättas ett integritetsskyddsråd. Förslaget går ut på att signalspaningen ska ta sikte på yttre hot mot rikets säkerhet eller mot viktiga samhällsstrukturer. Förutom militära hot kan det handla om internationell terrorism eller annan mycket allvarlig gränsöverskridande brottslighet. Sökbegreppen som används får inte rikta sig mot en enskild person om det inte är av synnerligen vikt för verksamheten. Signalspaningen får enligt förslaget bara avse utländska förhållanden och ska, liksom i dag, bara vara tillåten när det gäller kommunikation som går över Sveriges gräns. En viktig avgränsning är att kommunikation där både avsändaren och mottagaren finns i Sverige men som passerar Sveriges gräns av rent tekniska skäl (t.ex. när ett företags e-postserver ligger utomlands) inte ska omfattas. Gränsdragningen mellan försvarsunderrättelseverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten måste vara helt klar. Straffprocessuella tvångsmedel och annat utövande av polisiära befogenheter som riktas mot enskilda ska vara förbehållna polisen och andra brottsbekämpande myndigheter. Det ska alltså inte finnas någon möjlighet att kringgå de lagbestämmelser som ställts upp till skydd för den personliga integriteten vid brottsbekämpande arbete genom att begära stöd av myndigheter inom försvarsunderrättelseverksamheten. Förslaget tydliggör också att försvarsunderrättelseverksamheten är förhindrad att vidta också andra konkreta åtgärder i den brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamheten som direkt syftar till att lösa uppgifter som föreskrivs för den verksamheten. Integritetsskyddet är en central del av den föreslagna lagstiftningen. Frågan är extra viktig eftersom det här är två mycket centrala intressen som står mot varandra - den nationella säkerheten och skyddet för privatlivet. Jag anser att förslaget innebär en tydligare och rättsäkrare reglering än dagens läge, och försvarsutskottets borgerliga majoritet har också föreslagit ytterligare förtydliganden av rättssäkerhetsgarantierna. Just eftersom integritetsskyddet är centralt har betänkandet ”FÖU14 Lagen om Signalspaning” återremitterats till Försvarsutskottet i syfte att förstärka dessa delar. Betänkandet kommer åter för debatt och beslut, troligtvis redan i dag. Ursäkta att mitt svar är långt och mycket omfattande men detta är för att förklara varför jag kommer att rösta för förslaget. Även om det just nu är ett stort antal brev som kommer anser jag att den diskussion som vi för är angelägen. Ett demokratiskt samhälle bygger på att vi alla diskuterar och debatterar vad staten får göra, vad medborgare får göra, hur samhället utvecklas. Ibland hävdas i debatten att utvecklingen eller förändringen går för fort och att debatten saknas. Så kan det säkert vara i många fall, men när det gäller signalspaningen har denna funnits på den politiska agendan under flera år. Jag vill framföra mitt tack till dig som lagt ned tid och möda på att kontakta mig. Det glädjer mig att du och många andra är engagerade i frågor som rör demokrati och personlig integritet.