onsdag 23 april 2008

Stenkakans chockerande fösäljningsminskning

Ennu en person som inte riktigt gnuggat nittonhundratalet ur ögonen öppnar munnen och börjar rabbla samma gamla mantra med dåliga jämförelser och smutskastning av medmänniskor.Det verkar som att just Aftonbladet har blivit ett favoritorgan för denna typ av kverulanter som föredrar att slå ner på hur fel man tycker andra gör, istället för att själv föra fram konstruktiva förslag och alternativ. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2161924.abFrågan kring immateriell rätt grundar sig egentligen på hurvida man har kontroll över mediat eller inte. Jämför med en stenhuggare som tillverkar en staty för offentlig miljö. Eftersom han inte äger mediat som statyn upplevs och förmedlas via, får han snällt finna sig i att en obegränsad mängd människor snyltar på hans konstverk utan att betala en spänn per titt. Hade han kunnat kontrollera eller begränsa tillgängligheten till sina konstverk och ta betalt hade han säkerligen gjort det också.Musik och flimbranchen har kontrollerat sina media för distribution ända sedan radion och biografen uppfanns och därefter har det rullat på endast hotat av kassettband och VHS.När musikaffärerna skriker om att CD försäljningen minskat med 50% de senaste åren så är det ungefär lika förvånande som att LP och 78 varvare minskat med nära 100%CD:n som media är död (eller närapå i alla fall) och det är inte längre mediabranchen som kontrollerar ersättaren. Däri ligger det riktigt stora hotet mot deras födokrok.Men istället för att se världen för vad den är så försöker dom hålla sig kvar vid det gamla likt ett visset löv som klamrar sig fast vid sin kvist och hoppas att hösten skall gå över.Kontrollen över de olika distributionsmedia som man har introducerat på marknaden har på ett effektivt sätt fått kunderna att lätta på plånboken varje gång ett nytt introducerats, för att betala för samma produkt om och om igen. När det inte längre kom ut något nytt media som kunde inspirera till nyinvestering gick man över till att sälja samlingar, "best of "eller helt enkelt börja med att sälja en enkel produkt för att sedan kunna sälja nya versioner av typen "extended" eller "collectors edition" till samma kunder som redan betalat för rätten till verket.En annan möjlighet som kontrollen bidrog till, var möjligheten att få konsumenten att betala för reklam genom att lägga denna före filmer och begränsa möjligheten att hoppa förbi den.Allt detta kan nu frångås med hjälp av teknik som så gott som alla nu har tillgång till. Man kan lätt blanda sina egna "best of" och välja bort den musik man inte uppskattar. Det är också enkelt att "rippa" en DVD för att skala bort oönskade delar och sedan vid behov skapa en ny skiva.För att underlätta för andra kan man även dela ut resultatet.Ändå är vi bara i början av teknikskiftet. Det är bara en tidsfråga innan vi automatiskt kan spegla hela vårat media-arkiv till bilen, sommarstugan eller mobiltelefonen. Fildelningen är en effekt av det fiktiva värdet som mediabranchen skapat genom kontroll och har egentligen inte så mycket att göra med betalningsovilja hos konsumenterna. De allra flesta är nog villiga att betala för det de konsumerar men inte till det priset som branchen hittills har försökt ta ut och som många gånger långt överskrider priset för mediadistribuerade produkter.Vinnaren blir den som kan ta betalt för att fylla våra media-arkiv om så bara för ören per verk, men många gånger om och till en större publik än någonsin. Med tanke på att reproduktionskostnaden är nära noll blir varje öre en vinst.Fri musik måste inte betyda gratis musik.

måndag 21 april 2008

Vad kostar rättvisa?

William Gibson målade för ett antal år sedan upp ett framtida samhälle i sina "cyberpunkromaner", där företagen hade tagit över stora delar av samhällsansvaret och marginaliserat det allmäna till en form av fattigvård. Många andra har funderat på samma typ av framtid och en del har blivit film. Jag är inget stor fan av Robocop eller Judge Dread men bägge filmerna har sin grund i samma tänk. Där framhålls en svart framtid där privata intressen styr eller försöker styra rättsväsendet. Med tanke på de senaste årens utveckling har vi kanske inte så långt kvar tills ett företag köper sitt första land och skapar sitt eget utopia utan störande inslag av demokrati och rättvisa. Vi har sett det som sker i jakten på fildelare och hur staten villigt instiftar nya regler och tjänster för att tillgodose stora (Amerikanska) företags önskningar. I den senaste debatten verkar man ha köpt sig en polis och betalar med nytt jobb efter väl utfört arbete. Sedan tycker åklagaren, i strid mot alla andra som har uttalat sig, att han inte kan se hur detta skulle hindra sagde polisman från att vittna i den rättegång som ledde fram till hans nya jobb. I min värld är det jäv, jäv, jäv!!Jag kan inte för mitt liv begripa hur åklagaren kan se annorlunda på saken. Misstankarna som väcks för åklagarens egenintresse i saken gör mig orolig.Aftonbladet rapporterar idag om en familj som riskerar kastas ut ur sitt eget hus till fördel för att annat (Amerikanskt) storföretag. I det fallet väljer kommunen att stödja sig på en lag som införts för medborgarnas bästa. Om det till exempel behövs nya elledningar eller avloppsrör, så har stat och kommun rätt att gräva upp din tomt för detta. Dom är naturligtvis skyldiga att återställa marken och ersätta dig för uppkomna skador men din rätt att neka är mycket begränsad. Det finns även möjligheter till tvångsinlösen av delar eller hela marken i de fall detta är befogat. Detta gjordes i mitt närområde för ett par år sedan när man ville anlägga en gång och cyckelbana vid en väg som fått kraftigt ökad trafik. Man löste helt enkelt in en remsa av tomterna längs med vägen och gjorde upp individuellt med respektive ägare. Jag tror inte det rörde sig om pengar utan snarare att man gratis stöttade upp tomterna med L-stöd och ersatte gamla murar och staket som höll på att falla ut på vägen. Det löste flera problem för både flanörer, barn och tomtägare. Vad jag vet så var det ingen som protesterade. Märk väl att detta var en åtgärd för kommunen och dess innevånare, inte som ett önskemål från kommersiella intressen.Om du äger någonting fysiskt som någon annan desperat vill ha, är det ganska naturligt att detta får ett ekonomiska värde. Det borde vara upp till dig som ägare om du vill sälja det. Undantaget är som sagt ifall det finns ett samhällsintresse och då skall det finnas mycket synnerliga skäl.Vill ett storföretag köpa mark för att driva sin verksamhet faller det sig naturligt att man förhandlar med markägaren. Inte med stat eller kommun. Jag vet inte vad som föregått den nuvarande situationen i det aktuella ärendet men om jag ser till mig själv hade det varit en ekonomisk fråga. Nästan allt har ett pris. För köparen är det bara att väga vinsten mot kostnaden och ge ett bud. Att på det här sättet försöka få kommunen att tvångsinlösa är bara ett sätt att komma undan så billigt som möjligt. Jag skulle se det som ett första bud och helt enkelt begära vad det är värt.Om du hade byggt ditt hus för många år sedan i ett område som sedan plötsligt blir väldigt populärt med ökade huspriser som följd. Skulle du då gå med på att kommunen löser in ditt hus till det ursprungliga värdet för att sedan sälja det för högstbjudande till andra spekulanter eller vill du hellre sälja det själv och behålla mellanskilnaden?Mitt förslag är att DHL får ge ett bud som familjen kan acceptera. Det är inte gratis att driva företag.Alternativet kan det, om dom inte blir överens, kanske bli som för denna familj.Civilkurage är vackert!

måndag 7 april 2008

Då kan vi bocka av ett mål till på listan!

E24 rapporterar att flera filmbolag håller på och korta ned tiden mellan releaser av TV-serier i olika delar av världen så att de kan sändas samtidigt eller direkt efter att de har släppts i USA. (Måste texta lite bara)http://www.e24.se/branscher/reklammedia/artikel_378801.e24Då behöver vi bara bryta upp oligopolet på distibutionsmarknaden i Sverige eller få dem att releasa via internet så blir vi någorlunda nöjda på den punkten.I artikeln skriver man "Nu trappar amerikanska tv-bolag upp kriget mot piraterna med snabbare distribution till Europa"Om det är deras vapen så; Bring'em on!I krig talar man om att kunna förutse och helst kontrollera motståndaren drag som ett tecken på överläge.I sådana fall leder företrädarna för fri fildelning och kommer kanske vinna!Fast det visste vi ju redan.......

Charles Manson släpper gratismusik

IDG rapporterar idag att den dömda massmördaren Charles Mansson släpper en skiva under Creative Common licens. http://www.idg.se/2.1085/1.154649Jag är i grunden för fri fildelning och applåderar normalt alla artister som hakar på tåget och börjar sprida sin musik men den här killen hade vi kunnat klara oss utan. I vanliga fall stödjer jag även att kriminella som tjänat av sitt straff skall få möjligheten att komma igen bli goda samhällsmedborgare ungefär som "Kenta" gjorde i slutet av sjuttiotalet eller om det var ibörjan på åttiotalet (kommer inte ihåg riktigt, rätta mig gärna).Skulle vi ha accepterat att Joseph Mengel hade gjort comback "Scrubs" eller Idi Amin som gästspelande domare i "Law and order"?Det finns brott som inte kan sonas och de som begår dem bör aldrig mer släppas ut eller ges någon positiv uppmuntran (nej, jag är inte för dödsstraff!).I vissa lägen är det viktigare att skydda medborgarna än att försvara en fånges rättigheter eller integritet.Detta blir ett album jag INTE kommer att ladda ner, gratis eller ej! Det skulle vara ett hån mot efterlevande till de han mördade.Såg att ett nytt avsnitt av Battlestar Galactica är ute förresten. Ikväll blir det fest!