tisdag 5 maj 2009

Nyhet från framtiden; APB stämmer Posten

Antipiratbyrån stämmer Kungliga Postverket för medhjälp till piratkopiering.

APB har i dagarna lämnat in en stämningsansökan mot Posten eftersom de, enligt APB:s mening bidrar till illegal fildelning. I ett pressmeddelande kan vi läsa;

”Posten har under lång tid blundat för att deras kunder nyttjar tjänsten till att skicka upphovsrättsskyddat material mellan sig. Man har en prissättning som uppenbart är avsedd att öka företagets inkomst i förhållande till hur mycket deras kunder skickar. Man har även en organisation som inbjuder till att skicka mycket stora mängder post och dessutom ger man rabatt till de som skickar mest. Vi kommer begära ut namn och adress på de av Postens kunder som kan misstänkas syssla med att skicka eller mottaga illegalt material. Posten har hittills, på ett fegt sätt, gömt sig bakom sådant som ”brevhemlighet” och liknande men de senaste fallen i tingsrätten visar att skyddet för vår ekonomiska modell väger tyngre än sådana regler. Det är postens ansvar att kontrollera vad deras kunder skickar i försändelser och att ge oss tillgång till den informationen. Att hävda att det skulle ta för mycket resurser att läsa igenom allt som skrivs, för att komma åt de som t.ex. skickar sångtexter, är bara en dålig ursäkt för att komma undan sitt ansvar. Vi kommer begära att misstänkta kunder blockeras från att kunna skicka eller ta emot post tills vi är klara med våra civilrättsliga processer och i de fall vi vinner kommer vi, förutom skadstånd, även kräva att deras adresser stängs av för all form av brev eller pakethantering under lång tid.
Postens agerande har under många år skyddat och underlättat, för såväl fildelare som pedofiler, rasister, terrorister och andra samhällsfientliga element, att bedriva sin illegala verksamhet. Detta måste upphöra –NU!”


Tingsrätten har ännu inte tagit sitt beslut om åtal men en initierad källa säger ”det är rättsväsendets ansvar att beivra all form av piratkopiering oavsett vilken distributionsform som nyttjas. I detta fallet torde det bli lätt eftersom förundersökningen redan är utförd av APB så vi behöver inte ta resurser till detta”

I ett uttalande från justitieministern uttrycker han; ”Det känns skönt att APB tar tag i dessa frågor. Staten saknar de ekonomiska resurser som krävs för att driva denna typ av ärenden. Det har under en lång tid känts som att de pengar Posten genererar till statskassan är smutsiga och orättfärdigt intjänade”

Piratpartiet uttrycker som vanligt sitt missnöje i frågan.