lördag 21 juni 2008

Svar från Lennart Pettersson (C)

Hej! Ett stort tack för ett starkt engagemang i FRA-frågan och jag hoppas att det engagemanget kan sträcka sig till även andra politiska frågor framöver. Det är glädjande att så många tycker till i en så viktig fråga och det har ju också gett resultat i form av ett bättre integritetsskydd. Centerpartiet har vid flera tillfällen förbättrat det ursprungliga socialdemokratiska förslaget och vi är alla tacksamma för att vi har kloka och kunniga ledamöter som har bidragit till detta. Jag röstade ja till förslaget. Det är inte frågan om FRA eller inte. Signalspaning behövs och det är två stora förändringar jämfört med idag. Det ena är att de starkaste yttre hoten inte är militära utan av annan karaktär i form av terrorism, internationella kriminella ligor, odemokratiska rörelser, IT-sabotörer och hackers. Det andra är att det är fullständigt orimligt att dessa rörelser skulle få ha fritt spelrum i den nya tekniken utan möjlighet för oss att spåra deras verksamhet. Signalspaning finns sedan många år tillbaks. Det är alltså inte frågan om att kunna spana på fler utan om att använda dagens teknik. Vi har inte heller någon bra lagstiftning som gäller e-post. Är e-post brev eller telefoni där man skriver istället för pratar? För mig är det något mitt emellan. För visst är det så att SMS och mail till stor del har ersatt telefonen. Det går därför inte att med automatik påstå att brevhemligheten ska gälla fullt ut för e-post. Som lagstiftare har jag ett ansvar för att skydda demokratin i Sverige och lika stort ansvar för de enskilda människorna. En förutsättning för att kunna få leva i frihet är att vi håller de odemokratiska krafterna i hårda tyglar. Om priset för detta är att du och jag kan riskera att FRA vid något tillfälle, av en slump, läser ett mail, ja då står jag ut med det. Ibland väger allmänintresset högre än egenintresset och detta är en sådan fråga. Tänk på, att i ett odemokratiskt land hade det inte varit möjligt att skicka dessa mail till oss riksdagsledamöter. Du hade förmodligen inte heller fått svaret i denna form utan på ett helt annat brutalare sätt. Hälsningar och en trevlig sommar Lennart Pettersson Lennart PetterssonRiksdagsledamot (c), SvalövCivilutskottet08-7864689, 0733-663403, 0418-662290lennart.pettersson@riksdagen.sewww.centerpartiet.se/lennart.pettersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag försöker vara saklig i mina texter även om jag kan glida iväg lite ibland. Försök göra samma sak i dina kommentarer.