fredag 20 juni 2008

Konversation med Jan Ericson (M)

Hej! Debatten är ganska konstig. Ingen av oss vet idag om vårt mail eller telefonsamtal går genom en kabel eller i etern, det är en ren slump. Vi vet därför inte heller om meddelandet blir utsatt för signalspaning eller inte. Om jag ringer svärmor och telefonsamtalet kopplas via satellit är signalspaning tydligen helt okej. Om jag ringer svärfar och telefonsamtalet kopplas genom en kabel är signalspaning plötsligt ett integritetsintrång som är jämförbart med Stasi eller KGB. Debatten har helt spårat ur! På min blogg har jag nu sju inlägg om FRA-frågan. Bland annat besvarar jag en del frågor jag fått i olika mail. Läs gärna mina blogginlägg, och sprid dem gärna till andra om du vill. Jag skall också leva med den lag som nu diskuteras, liksom mina barn. Hade signalspaningsförslaget sett ut så som det emellanåt beskrivs i media hade jag definitivt röstat nej......men riktigt så är det ju inte. Jag kommer med gott samvete att rösta ja i eftermiddag/kväll, helt enkelt för att förslaget både är rimligt och innebär ett ökat skydd för den personliga integriteten, inte ett sämre skydd! Adressen till min blogg är: http://www.ericsoniubbhult.se Slutligen måste jag framföra min uppskattning kring engagemanget för integriteten. Det är bara synd att debatten spårat ur så fullständigt, och alltför mycket bygger på myter som sprids i organiserad form. De remissvar som ofta åberopas gäller det första utredningsförslaget som togs fram av den förra socialdemokratiska regeringen. Efter detta har väldigt mycket tillförts ärendet för att trygga integriteten. Sverige får nu en av världens mest utförliga lagstiftningar för att reglera signalspaning och skydda den personliga intergiteten. Det tycker jag faktiskt känns bra. Kritiken känns mycket orättvis. Jag röstar ja just för att mina barn skall slippa växa upp i ett land där signalspaning sker utan reglering och utan lagskydd för integriteten. Så ser jag på saken! Med vänlig hälsning Jan Ericson (m)


Svar:

Hej Jan och tack för ditt svar!

Jag har noga läst igenom det du skriver men kan ändå inte hålla med dig.

Det är inte så mycket en fråga om hur FRA-propositionen är utformad med sina kontroller och spärrar för att skydda den enskildes integritet, som att ni nu har gett en myndighet ett skarpladdat vapen med pipan riktad mot era egna väljare.

Det är en gräns som har passerats där fältet är fritt för framtida åsiktsregistrering och personförföljese.

Låt mig ge några exempel på varför denna lag är farlig:

-IB-affären: Mer behöver väl egentligen inte tilläggas. Nya tider, nya möjligheter.

-Mordet på Anna Lindh: Personer med tillgång till känsliga register kontrollerade hennes sjukjournal. Detta sker dagligen i strid mot reglerna. Det var egentligen enbart för att man kontrollerade just detta fall som det uppdagades. Polisen begärde, och fick, göra slagning mot PKU registret. Detta register skulle endast användas i forskningssyfte och var därför accepterat av folket. Nu vet vi att det inte är sant. Det har även funnits fall där poliser gjort slagningar i register mot vänner och bekanta utan annat skäl än nyfikenhet.

-Mordet på Olof Palme: Polisen gick länge på ”kurdspåret”. Hur många oskyldiga hade granskats och undersökts med hjälp av FRA om detta hade hänt idag? Vad hade konsekvensen blivit för oskyldiga medborgare som drabbats av detta misstag från polisen.

-Bo Baldersson: En okänd författare som skrev deckare om händelser i regeringskansliet. Många var övertygade om att det rörde sig om en läcka på hög nivå. Med dagens möjligheter till avlyssning hade hela regeringen garanterat blivit avlyssnad och granskad, även den privata trafiken i hemmet. Det visade sig senare att all information som använts i böckerna fanns allmänt tillgänglig för den som var intresserad.

-FBI under J. Edgar Hoover. Hoover hade tillgång till all data som samlades in av FBI och skapade sin egen lilla databas över nyckelpersoners smutsiga byk. Detta satte skräck i hela den Amerikanska politiken. Han använde även FBI:s resurser till att registrera up till 12.000 personer som blev misstänkta till följd av hans egen uppfattning om vad som var rätt och fel.

-STASI Jag tänker inte ens kommentera den regimen.
-KGB Samma som ovan.

Jag menar inte att vi har nått fram till något som är direkt farligt för medborgarna i Sverige just nu men Ni har satt ihop vapnet, laddat magsinet och bara säkringen är kvar.

Det behövs nu bara små korrigeringar i sammansättningen av kontrollerande myndighet, fel personer på fel plats eller små ändringar i de parametrar som utgör sökningarna för att vi skall få en övervakning utan dess like!

Det finns indikationer och konkreta bevis för att FRA redan nu bedriver avlyssning i strid med de regler som funnits sedan tidigare och alltså i strid med Svensk lag och författning. I viss mån är den nya propositionen helt enkelt en legalisering av detta brott.
Finns det någonting överuvudtaget som skulle kunna hindra dem från att bryta även mot de nya reglerna? Det har ju gått att göra helt ostraffat sedan tidigare!

Jag är helt säker på att du anser dig vara en hederlig och god medborgare som det aldrig skulle finnas skäl att avlyssna. Är det då OK om jag sätter upp mikrofoner i ditt hem?
Jag lovar att inte lyssna om det inte finns mycket goda skäl och jag kan till och med tänka mig att ringa en tredje part varje gång jag offentligt vill använda mig av dem. Dom kommer naturligtvis vara på hela tiden men jag lovar att inte tjuvlyssna,spela in eller sprida något av det jag kanske råkar höra. Du har mitt ord!

-Varför inte?

Mvh; Röstberättigad medborgareSvar:

FRA hade skarpladdade vapen tidigare, närmast helt utan kontroll. Om man skall tro media så kan man ju inte heller utesluta att myndigheten kanske tagit ut svängarna lite också. Skillnaden är att det skaprladdade vapnet som du kallar det nu begränsas och kontrolleras och framför allt lagregleras - precis på samma sätt som lagen styr samma sorts signalspaning i Tyskland, Danmark, Holland, England och snart troligen även Norge. Jag envisas med att tycka att den nya lagen är bättre än vad det skulle vara utan den. Men vi blir säkert inte överens om detta. Men trevlig midsommar iallafall!

Hälsningar Jan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag försöker vara saklig i mina texter även om jag kan glida iväg lite ibland. Försök göra samma sak i dina kommentarer.